โฮทาเทะ พลาสมาโลเจ้น กับ สุขภาพของชาวผู้สูงวัย
(Health Tips for Seniors)

ท่าน
สามารถ สั่งซื้อ พลาสมาโลเจ้น ได้จากทุกประเทศ (ชำระโดยบัตรเครดิต)
สามารถ ให้จัดส่งพลาสมาโลเจ้นไปถึง ที่อยู่ในประเทศไทย

ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อ ให้จัดส่ง ไปถึงที่อยู่ในประเทศไทย
โดย RAKUTEN GLOBAL สื่อสาร อ่านและพิมพ์ใช้ภาษาอังกฤษ (ชำระโดยบัตรเครดิต)
PlasmalogenS Soft/Hard Capsule (60 capsules for one month)

ท่านที่ ต้องการ ให้ส่ง พลาสมาโลเจ้น ไปถึงที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
สื่อสาร ใช้ภาษาญี่ปุ่น (สามารถอ่านและพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นได้)
ชำระโดยบัตรเครดิต หรือชำระค่าสินค้าปลายทางด้วยเงินสด (Cash on Delivery: COD)
(ยอดรวมสั่งซื้อ ตั้งแต่ 10,000เยน ขึ้นไป, ไม่คิดค่าบริการขนส่ง)

https://plasmalogen-s.jp/products/list.php?category_id=15

ท่านที่ต้องการ ให้ส่ง พลาสมาโลเจ้น ไปถึงที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
เช่น จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทางเราสามารถจัดส่งไปถึงที่พักเช่นโรงแรม หรือบ้านพัก โดย
ชำระเงินผ่าน PayPal (ยอดรวมสั่งซื้อ ตั้งแต่ 10,000เยน ขึ้นไป, ไม่คิดค่าบริการขนส่ง)
สามารถ สั่ง PlasmalogenS Soft/Hard Capsule ได้ทาง email : Info-f@bandscorp.jp (รับตอบ email เฉพาะ ภาษาอังกฤษ)
รับตอบ email ระหว่าง MON-FRI am 10:00-17:00 (เวลาญี่ปุ่น) ยกเว้น เสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
กรุณาติดต่อสอบถาม มาหาเรา ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 10วัน
(หากพัสดุสูญหาย หลังจากได้ถูกส่งถึงปลายแล้ว ทางเราไม่รับผิดชอบ)

PAGETOP